Quản lý Thành Tích

KPI là gì? Xây dựng KPIs như thế nào cho hiệu quả
Quản lý Thành Tích KPI là gì? Xây dựng KPIs như thế nào cho hiệu quả

KPI – Key Performance Indicator có nghĩa là chỉ số đánh giá thực hiện công việc.