Quản Trị Nhân Sự

Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Thành Tích
Quản Trị Nhân Sự Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Thành Tích

Chương trình giúp bạn hiểu sâu về vai trò của quản lý thành tích đối với công tác quản trị doanh nghiệp. Đồng thời, biết cách xây dựng hệ thống quản lý thành tích hiệu quả cho Doanh Nghiệp của mình.

Chương Trình HRBP Manager
Quản Trị Nhân Sự Chương Trình HRBP Manager

Giúp các học viên hiểu rõ được chuỗi giá trị Doanh Nghiệp và vai trò, đồng thời có thể lên chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh của Doanh Nghiệp

Chương Trình HRBP Specialist
Quản Trị Nhân Sự Chương Trình HRBP Specialist

Cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hành giúp bạn hoàn thành công việc, tạo giá trị theo khung năng lực HRBP Specialist

Chương Trình HRBP Awareness
Quản Trị Nhân Sự Chương Trình HRBP Awareness

Chương trình giúp bạn nắm vững khung năng lực thiết yếu của HRBP. Từ đó xây dựng được lộ trình phát triển để từng bước chinh phục đỉnh cao nghề nghiệp của mình.

Chương Trình HRBP Supervisor
Quản Trị Nhân Sự Chương Trình HRBP Supervisor

Cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hành giúp bạn hoàn thành công việc, tạo giá trị theo khung năng lực HRBP Supervisor

Năng Lực Total Reward Dành Cho HRBPM-HRM
Quản Trị Nhân Sự Năng Lực Total Reward Dành Cho HRBPM-HRM

Cung cấp kiến thức để Học Viên có góc nhìn tổng quan về Total Reward, đủ khả năng xây dựng một hệ thống lương thưởng hiệu quả theo cấu trúc lương Mercer

Năng Lực Tuyển Dụng Dành Cho HRBPM-HRM
Quản Trị Nhân Sự Năng Lực Tuyển Dụng Dành Cho HRBPM-HRM

Khóa học cam kết cung cấp kỹ năng, kiến thức giúp Học Viên có đầy đủ kiến thức, kỹ năng để xây dựng một hệ thống tuyển dụng dành cho Doanh Nghiệp

Năng Lực Thiết Kế Cấu Trúc Tổ Chức Dành Cho HRBPM - HRM
Quản Trị Nhân Sự Năng Lực Thiết Kế Cấu Trúc Tổ Chức Dành Cho HRBPM - HRM

Chương trình giúp các Anh Chị HRM/HRBP Manager hiểu rõ các loại mô hình cấu trúc tổ chức Doanh Nghiệp hiện hành từ đó xây dựng được hệ thống quy trình của HR

Xây Dựng Hệ Thống Career Development Dành Cho HRBPM - HRM
Quản Trị Nhân Sự Xây Dựng Hệ Thống Career Development Dành Cho HRBPM - HRM

Hướng dẫn học viên xây dựng, lập và quản lý kế hoạch phát triển nhân viên bằng IDP

Business Acumen Dành Cho HRBPM - HRD
Quản Trị Nhân Sự Business Acumen Dành Cho HRBPM - HRD

Giúp Học viên hiểu rõ được mô hình kinh doanh, chuỗi giá trị của BU, giúp bạn đáp ứng kịp thời các nhu cầu về nhân sự, phù hợp với từng thời điểm phát triển, tăng thêm lợi thế cạnh tranh cho Đối Tác của mình.

Xây Dựng Đối Tác Vững Mạnh với HRBP
Quản Trị Nhân Sự Xây Dựng Đối Tác Vững Mạnh với HRBP

Chương trình cung cấp các kỹ năng, giúp các Anh Chị HRM/HRBP Manager thấu hiểu các nhóm khách hàng, đồng thời tạo dấu ấn, ảnh hưởng đến các đối tác của mình.