Quản Trị Nhân Sự

Chương Trình HRBP Manager
Quản Trị Nhân Sự Chương Trình HRBP Manager

Giúp các học viên hiểu rõ được chuỗi giá trị Doanh Nghiệp và vai trò, đồng thời có thể lên chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh của Doanh Nghiệp

Năng Lực Total Reward Dành Cho HRBP/HR
Quản Trị Nhân Sự Năng Lực Total Reward Dành Cho HRBP/HR

Cung cấp kiến thức để Học Viên có góc nhìn tổng quan về Total Reward, đủ khả năng xây dựng một hệ thống lương thưởng hiệu quả theo cấu trúc lương Mercer

Chương Trình HRBP Awareness
Quản Trị Nhân Sự Chương Trình HRBP Awareness

Chương trình giúp bạn nắm vững khung năng lực thiết yếu của HRBP. Từ đó xây dựng được lộ trình phát triển để từng bước chinh phục đỉnh cao nghề nghiệp của mình.

Performance Management Dành Cho HRBP/HR
Quản Trị Nhân Sự Performance Management Dành Cho HRBP/HR

Chương trình giúp bạn hiểu sâu về vai trò của quản lý thành tích đối với công tác quản trị doanh nghiệp. Đồng thời, biết cách xây dựng hệ thống quản lý thành tích hiệu quả cho Doanh Nghiệp của mình.

Business Acumen Dành Cho HRBPM - HRD
Quản Trị Nhân Sự Business Acumen Dành Cho HRBPM - HRD

Giúp Học viên hiểu rõ được mô hình kinh doanh, chuỗi giá trị của BU, giúp bạn đáp ứng kịp thời các nhu cầu về nhân sự, phù hợp với từng thời điểm phát triển, tăng thêm lợi thế cạnh tranh cho Đối Tác của mình.

Hiring Management Dành Cho HRBP/HR
Quản Trị Nhân Sự Hiring Management Dành Cho HRBP/HR

Khóa học cam kết cung cấp kỹ năng, kiến thức giúp Học Viên có đầy đủ kiến thức, kỹ năng để xây dựng một hệ thống tuyển dụng dành cho Doanh Nghiệp

Chương Trình HRBP Specialist
Quản Trị Nhân Sự Chương Trình HRBP Specialist

Cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hành giúp bạn hoàn thành công việc, tạo giá trị theo khung năng lực HRBP Specialist

Organization Development cho HRBP/HR
Quản Trị Nhân Sự Organization Development cho HRBP/HR

Chương trình giúp các Anh Chị HRM/HRBP Manager hiểu rõ các loại mô hình cấu trúc tổ chức Doanh Nghiệp hiện hành từ đó xây dựng được hệ thống quy trình của HR

Chương Trình HRBP Supervisor
Quản Trị Nhân Sự Chương Trình HRBP Supervisor

Cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hành giúp bạn hoàn thành công việc, tạo giá trị theo khung năng lực HRBP Supervisor

Quản Trị Nhân Sự Dành Cho CEO
Quản Trị Nhân Sự Quản Trị Nhân Sự Dành Cho CEO

Khóa đào tạo quản trị nhân sự dành cho CEO sẽ mang đến các kiến thức, kỹ năng về hệ thống nhân sự hiện đại, giúp các CEO quản trị được nhân sự tốt hơn, giữ chân được nhân tài, gia tăng hiệu suất, hiệu quả làm việc của nhân viên

Total Rewards Advanced cho HRBP/HR
Quản Trị Nhân Sự Total Rewards Advanced cho HRBP/HR

Khóa học Total Rewards chuyên sâu của Link Power sẽ giúp Quý Học Viên đạt được các năng lực cần có để có thể xây dựng một hệ thống Total Rewards hoàn chỉnh cho Công Ty.

Career Development Dành Cho HRBP/HR
Quản Trị Nhân Sự Career Development Dành Cho HRBP/HR

Hướng dẫn học viên xây dựng, lập và quản lý kế hoạch phát triển nhân viên bằng IDP