Quản Lý Doanh Nghiệp

Xây Dựng Quản Trị Mục Tiêu KPIs cho Ngành Bán Lẻ
Quản Lý Doanh Nghiệp Xây Dựng Quản Trị Mục Tiêu KPIs cho Ngành Bán Lẻ

chương trình cung cấp phương pháp và thực hành thiết lập, xây dựng, quản trị mục tiêu - KPIs của các đơn vị, phòng ban trong Doanh Nghiệp. Được cung cấp các bộ đo KPIs tham khảo cho ngành nghề bán lẻ.

First Leadership - Chương trình dành cho Quản Lý Mới
Quản Lý Doanh Nghiệp First Leadership - Chương trình dành cho Quản Lý Mới

Chương trình là một sơ đồ chỉ dẫn từng bước đi trên con đường lãnh đạo để bạn có thể đảm nhiệm cương vị mới nhanh chóng và hiệu quả trong những giai đoạn chuyển đổi quan trọng của sự nghiệp.

Kỹ năng giao tiếp tạo ảnh hưởng
Quản Lý Doanh Nghiệp Kỹ năng giao tiếp tạo ảnh hưởng

LinkPower cung cấp cho Anh/Chị các kiến thức cũng nhưng các kỹ thuật cần thiết trong quá trình làm việc với đồng nghiệp, khách hàng, Sếp và quản lý, bằng cách xây dựng, phát triển và vun đắp các mối quan hệ trong công việc thông qua giao tiếp.