100+ khóa học Quản Trị Nhân Sự theo mô hình HRBP
Học viện duy nhất đào tạo HRBP tại Việt Nam
Giảng viên chuyên nghiệp
Chuyên Gia có chuyên môn trên 10 năm kinh nghiệm thực tế
Chương trình đào tạo hiện đại
Chương trình đào tạo được thiết kế để Học Viên có thể ứng dụng ngay vào công việc

Phương pháp đào tạo hiện đại theo mô hình 70:20:10

Mô hình 70:20:10 được Link Power áp dụng để đào tạo trong tất cả các chương trình của chúng tôi với mục tiêu lớn nhất: Tất cả Học Viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo đều có thể ứng dụng ngay vào thực tế công việc hàng ngày của chính bạn.

Xây Dựng Quản Trị Mục Tiêu KPIs cho Ngành Bán Lẻ
Quản Lý Doanh Nghiệp

Xây Dựng Quản Trị Mục Tiêu KPIs cho Ngành Bán Lẻ

Quản Trị Nhân Sự Dành Cho CEO
Quản Trị Nhân Sự

Quản Trị Nhân Sự Dành Cho CEO

First Leadership - Chương trình dành cho Quản Lý Mới
Quản Lý Doanh Nghiệp

First Leadership - Chương trình dành cho Quản Lý Mới

Total Rewards Advanced cho HRBP/HR
Quản Trị Nhân Sự

Total Rewards Advanced cho HRBP/HR

Business Acumen Dành Cho HRBPM - HRD
Quản Trị Nhân Sự

Business Acumen Dành Cho HRBPM - HRD

Building Powerful Partnership với HRBP
Quản Trị Nhân Sự

Building Powerful Partnership với HRBP

Performance Management Dành Cho HRBP/HR
Quản Trị Nhân Sự

Performance Management Dành Cho HRBP/HR

Chương Trình HRBP Awareness
Quản Trị Nhân Sự

Chương Trình HRBP Awareness

Xây Dựng Quản Trị Mục Tiêu KPIs cho Ngành FMCG
Quản Lý Doanh Nghiệp

Xây Dựng Quản Trị Mục Tiêu KPIs cho Ngành FMCG

Chương Trình HRBP Specialist
Quản Trị Nhân Sự

Chương Trình HRBP Specialist

Hiring Management Dành Cho HRBP/HR
Quản Trị Nhân Sự

Hiring Management Dành Cho HRBP/HR

Chương Trình HRBP Manager
Quản Trị Nhân Sự

Chương Trình HRBP Manager

Cảm nhận của Học Viên