Danh Sách Khóa Học

Performance Management Dành Cho HRBP/HR
Quản Trị Nhân Sự

Performance Management Dành Cho HRBP/HR

Chương Trình HRBP Manager
Quản Trị Nhân Sự

Chương Trình HRBP Manager

Chương Trình HRBP Specialist
Quản Trị Nhân Sự

Chương Trình HRBP Specialist

Chương Trình HRBP Awareness
Quản Trị Nhân Sự

Chương Trình HRBP Awareness

Chương Trình HRBP Supervisor
Quản Trị Nhân Sự

Chương Trình HRBP Supervisor

Năng Lực Total Reward Dành Cho HRBP/HR
Quản Trị Nhân Sự

Năng Lực Total Reward Dành Cho HRBP/HR

Hiring Management Dành Cho HRBP/HR
Quản Trị Nhân Sự

Hiring Management Dành Cho HRBP/HR

Organization Development cho HRBP/HR
Quản Trị Nhân Sự

Organization Development cho HRBP/HR

Career Development Dành Cho HRBP/HR
Quản Trị Nhân Sự

Career Development Dành Cho HRBP/HR

Business Acumen Dành Cho HRBPM - HRD
Quản Trị Nhân Sự

Business Acumen Dành Cho HRBPM - HRD

Building Powerful Partnership với HRBP
Quản Trị Nhân Sự

Building Powerful Partnership với HRBP

Kỹ năng giao tiếp tạo ảnh hưởng
Quản Lý Doanh Nghiệp

Kỹ năng giao tiếp tạo ảnh hưởng

Đi theo tốc độ của riêng bạn

Tận hưởng truy cập trọn đời vào các khóa học trên trang web và ứng dụng của Link Power

Học hỏi từ các chuyên gia trong ngành

Chọn từ các giảng viên hàng đầu trên khắp thế giới

Tìm các khóa học video về hầu hết mọi chủ đề

Xây dựng thư viện cho sự nghiệp và sự phát triển cá nhân của bạn