Lịch Đào Tạo Tháng 8 2020

Đào Tạo
Lịch Đào Tạo Tháng 8 2020

Link Power - Học Viện Đào Tạo Phát Triển HRBP.
Chúng tôi gửi đến các bạn lịch đào tạo các chương trình dài hạn và ngắn hạn trong tháng 8/2020. 
Các bạn nào có nhu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ theo Hotline: 0333 701 701 - 0904 226 529
KHÓA ĐÀO TẠO DÀI HẠN

  1. Chương Trình HRBP Manager Khóa 06 . Ngày khai giảng: 01/08/2020
  2. Chương Trình HRBP Supervisor Khóa 07. Ngày khai giảng: 01/08/2020
  3. Chương Trình HRBP Specialist Khóa 08. Ngày khai giảng: 01/08/2020
  4. Chương Trình HRBP Awareness Khóa 09. Ngày khai giảng: 01/08/2020

KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

  1. Business Acumen. Ngày khai giảng: 07/08/2020
  2. Thiết Kế Cấu Trúc Tổ Chức. Ngày khai giảng: 21/08/2020
  3. Năng Lực Total Reward Dành Cho HRBPM-HRM. Ngày khai giảng: 02/08/2020
  4. Năng Lực Tuyển Dụng Dành Cho HRBPM-HRM. Ngày khai giảng: 04/08/2020
  5. Xây Dựng Hệ Thống Career Development Dành Cho HRBPM - HRM. Ngày khai giảng: 11/08/2020
  6. Xây Dựng Đối Tác Vững Mạnh với HRBP. Ngày khai giảng: 18/09/2020