Lịch Đào Tạo Tháng 7 2020

Đào Tạo
Lịch Đào Tạo Tháng 7 2020

Link Power - Học Viện Đào Tạo Phát Triển HRBP.
Chúng tôi gửi đến các bạn lịch đào tạo các chương trình dài hạn và ngắn hạn trong tháng 7/2020. 
Các bạn nào có nhu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ theo Hotline: 0333 701 701 - 0904 226 529
KHÓA ĐÀO TẠO DÀI HẠN

  1. Chương Trình HRBP Manager Khóa 05 . Ngày khai giảng: 09/07/2020
  2. Chương Trình HRBP Supervisor Khóa 06. Ngày khai giảng: 09/07/2020
  3. Chương Trình HRBP Specialist Khóa 07. Ngày khai giảng: 09/07/2020
  4. Chương Trình HRBP Khóa 08. Ngày khai giảng: 09/07/2020

KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

  1. Năng Lực Total Reward Dành Cho HRBPM-HRM. Ngày khai giảng: 11/07/2020
  2. Năng Lực Tuyển Dụng Dành Cho HRBPM-HRM. Ngày khai giảng: 18/07/2020
  3. Xây Dựng Hệ Thống Career Development Dành Cho HRBPM - HRM. Ngày khai giảng: 25/07/2020