Quản Trị Nhân Sự Quản Trị Nhân Sự Dành Cho CEO Quản Trị Nhân Sự Dành Cho CEO

Khóa đào tạo quản trị nhân sự dành cho CEO sẽ mang đến các kiến thức, kỹ năng về hệ thống nhân sự hiện đại, giúp các CEO quản trị được nhân sự tốt hơn, giữ chân được nhân tài, gia tăng hiệu suất, hiệu quả làm việc của nhân viên

Quản Lý Doanh Nghiệp Xây Dựng Quản Trị Mục Tiêu KPIs cho Ngành Bán Lẻ Xây Dựng Quản Trị Mục Tiêu KPIs cho Ngành Bán Lẻ

chương trình cung cấp phương pháp và thực hành thiết lập, xây dựng, quản trị mục tiêu - KPIs của các đơn vị, phòng ban trong Doanh Nghiệp. Được cung cấp các bộ đo KPIs tham khảo cho ngành nghề bán lẻ.

Quản Lý Doanh Nghiệp First Leadership - Chương trình dành cho Quản Lý Mới First Leadership - Chương trình dành cho Quản Lý Mới

Chương trình là một sơ đồ chỉ dẫn từng bước đi trên con đường lãnh đạo để bạn có thể đảm nhiệm cương vị mới nhanh chóng và hiệu quả trong những giai đoạn chuyển đổi quan trọng của sự nghiệp.

Quản Trị Nhân Sự Total Rewards Advanced cho HRBP/HR Total Rewards Advanced cho HRBP/HR

Khóa học Total Rewards chuyên sâu của Link Power sẽ giúp Quý Học Viên đạt được các năng lực cần có để có thể xây dựng một hệ thống Total Rewards hoàn chỉnh cho Công Ty.

Quản Trị Nhân Sự Business Acumen Dành Cho HRBPM - HRD Business Acumen Dành Cho HRBPM - HRD

Giúp Học viên hiểu rõ được mô hình kinh doanh, chuỗi giá trị của BU, giúp bạn đáp ứng kịp thời các nhu cầu về nhân sự, phù hợp với từng thời điểm phát triển, tăng thêm lợi thế cạnh tranh cho Đối Tác của mình.

Quản Trị Nhân Sự Chương Trình HRBP Awareness Chương Trình HRBP Awareness

Chương trình giúp bạn nắm vững khung năng lực thiết yếu của HRBP. Từ đó xây dựng được lộ trình phát triển để từng bước chinh phục đỉnh cao nghề nghiệp của mình.

Quản Trị Nhân Sự Hiring Management Dành Cho HRBP/HR Hiring Management Dành Cho HRBP/HR

Khóa học cam kết cung cấp kỹ năng, kiến thức giúp Học Viên có đầy đủ kiến thức, kỹ năng để xây dựng một hệ thống tuyển dụng dành cho Doanh Nghiệp

Quản Trị Nhân Sự Organization Development cho HRBP/HR Organization Development cho HRBP/HR

Chương trình giúp các Anh Chị HRM/HRBP Manager hiểu rõ các loại mô hình cấu trúc tổ chức Doanh Nghiệp hiện hành từ đó xây dựng được hệ thống quy trình của HR

Quản Trị Nhân Sự Chương Trình HRBP Manager Chương Trình HRBP Manager

Giúp các học viên hiểu rõ được chuỗi giá trị Doanh Nghiệp và vai trò, đồng thời có thể lên chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh của Doanh Nghiệp

Xem Thêm

Giảng viên

Link Power - Grow for your success

Bạn sẵn sàng nâng tầm Năng lực - có Công việc tốt hơn?

Khám phá ngay

Cảm nhận của Học Viên

Lớp Khoá Học HRBP Manager 04

Lớp Khoá Học HRBP Manager 05

Hình Ảnh Khoá Học HRBP Manager

Đối tác